Press ESC to close

Animal crossing

Animal Crossing är en serie videospel om social simulering som utvecklas och publiceras av Nintendo. I Animal Crossing är spelaren en människa som bor i en by som bebos av olika antropomorfa djur och som kan ägna sig åt olika aktiviteter som fiske, insektsfångst och fossiljakt.