Press ESC to close

Fortnite

Fortnite är ett överlevnadsspel där 100 spelare slåss mot varandra i spelare mot spelare-strider för att vara den sista som står kvar. Det är ett snabbt och actionfyllt spel, inte helt olikt Hungerspelen, där strategiskt tänkande är ett måste för att överleva. Det finns uppskattningsvis 125 miljoner spelare i Fortnite.

Namn för fortnite vara rädda

Vad är good fortnite-namn? Good Fortnite-användarnamn Calm Outlaws. Medicinska rebeller. Faulty Devils . Glistening Prestige. Championof7seas. Insaneshooter….