Press ESC to close

Minecraft

Minecraft är ett videospel där spelarna skapar och bryter isär olika typer av block i tredimensionella världar. Spelets två huvudlägen är Survival och Creative. I Survival måste spelarna hitta sina egna byggmaterial och sin egen mat. De interagerar också med blockliknande mobs, eller rörliga varelser.