Guide för att erövra fängelsehålan Pit of Heresy i Destiny 2 - Tips och strategier

post-thumb

Hur man erövrar fängelsehålan Pit of Heresy i Destiny 2

Destiny 2, den populära multiplayer online shootern, erbjuder spelarna en rad utmanande fängelsehålor att erövra. En av de svåraste och mest belönande är Pit of Heresy Dungeon. Denna mörka och förrädiska labyrint är full av mäktiga fiender och dödliga fällor, men med rätt tips och strategier kan du gå segrande ur striden.

För att påbörja er resa genom Kätteriets grop är det viktigt att sätta ihop ett skickligt team med tre väktare. Kommunikation och samordning är avgörande, eftersom ni kommer att ställas inför intensiva stridsscenarier och intrikata pussel som kräver lagarbete för att övervinnas. Varje medlem i ditt team bör vara utrustad med kraftfulla vapen och rustningar för att klara av den obevekliga anstormningen av fiender.

Innehållsförteckning

När du går vidare genom fängelsehålan kommer du att stöta på olika möten som testar dina färdigheter och ditt lagarbete. Från att navigera förrädiska plattformar till att besegra kraftfulla bossar, erbjuder Pit of Heresy en spännande och utmanande upplevelse. Ett av de mest anmärkningsvärda mötena är Lidandets kammare, där du ställs mot en trio av formidabla riddare. Att samordna dina attacker och använda dina förmågor effektivt kommer att vara avgörande för att gå segrande ur striden.

I hela fängelsehålan hittar du också värdefulla byten och belöningar. The Pit of Heresy erbjuder unik och kraftfull utrustning, inklusive exklusiva vapen och rustningar. Dessa föremål kan avsevärt förbättra din väktares förmågor och ge dig ett övertag i framtida strider. Det är viktigt att utforska varje skrymsle och vrå i fängelsehålan för att hitta dessa dolda skatter.

Sammanfattningsvis är Pit of Heresy Dungeon i Destiny 2 en utmanande men givande upplevelse för spelarna. Genom att sätta ihop ett skickligt team, kommunicera effektivt och använda kraftfull utrustning kan du erövra denna förrädiska labyrint och gå segrande ur striden. Så samla ditt eldteam, vässa dina knivar och förbered dig på att möta mörkrets djup i Heresy’s Pit.

Guide för att erövra fängelsehålan Pit of Heresy i Destiny 2

Pit of Heresy är en utmanande fängelsehåla i Destiny 2 som kräver lagarbete, strategi och skicklighet för att erövras. Den här guiden ger dig tips och strategier som hjälper dig att navigera och besegra de olika mötena i fängelsehålan.

Möte 1: Lidandets kammare

 1. Dela upp er i två lag - ett lag stannar i rummet och försvarar den centrala plattan, medan det andra laget går ut i tunnlarna för att förstöra kristaller.
 2. Koordinera med ditt team och rotera mellan att försvara plattan och förstöra kristaller.
 3. Använd långdistansvapen för att ta ner fienderna från ett säkert avstånd.

Möte 2: Förtvivlans tunnlar

 • Håll ihop som ett team och ta er genom tunnlarna och besegra fiender längs vägen.
 • Se upp för fällor och undvik att trampa på tryckplattor som kan utlösa dem.
 • Kommunicera med ditt team och ropa ut fiender och fällor för att undvika överraskningar.

Möte 3: Lidandets kammare

 1. Utse en spelare som ska bära klotet och låt resten av teamet sprida ut sig i rummet.
 2. Klotbäraren ska kasta kloten mot bossen för att bedöva honom och göra det möjligt för teamet att utdela skada.
 3. Rotera medurs runt i rummet för att undvika bossens attacker och maximera den skada som utdelas.

Möte 4: Harrow

FaserStrategi
Fas 1Försvara den centrala plattan och besegra de minibossar som dyker upp.
Fas 2 Dela upp er i lag och ställ er på plattorna för att skada bossen.
Fas 3Besegra fienderna och slå ner bossens sköld. Skada sedan bossen med era vapen.
Läs också: Hur man hackar Among Us med Lucky Patcher - Ultimate Guide

Sista mötet: Zulmak, plågans instrument

 • Håll ihop som ett team och rikta elden mot bossen.
 • Se upp för bossens markslams och undvik att stå i poolerna av mörk energi.
 • Använd dina supers och tunga vapen för att göra maximal skada på bossen.
 • Kommunicera med ditt team och samordna dina attacker för att ta ner bossen effektivt.

Genom att följa dessa tips och strategier bör du vara väl förberedd för att erövra Pit of Heresy Dungeon i Destiny 2. Lycka till, Väktare!

Tips och strategier för ett framgångsrikt lopp

Att slutföra Pit of Heresy Dungeon i Destiny 2 kräver noggrann planering, kommunikation och genomförande. Här är några tips och strategier som hjälper dig att klara denna utmanande aktivitet:

 • Teamsammansättning: Se till att ditt eldteam består av spelare med olika klassförmågor och laddningar. Det rekommenderas att ha minst en Titan för deras defensiva förmågor, en Warlock för deras stödförmågor och en Hunter för deras användbarhet och skadeeffekt.
 • Kommunicera: Tydlig och konstant kommunikation är nyckeln till framgång. Se till att ditt eldteam förstår mekaniken i varje möte och tilldelar roller i enlighet med detta. Koordinera era rörelser, ropa ut fiendens positioner och dela med er av viktig information under hela fängelsehålan. Gear and Loadouts: Utrusta dig med vapen och rustning som passar bra ihop med din spelstil och mötets mekanik. Ha en blandning av långdistans- och närstridsvapen för att hantera olika typer av fiender. Glöm inte att modifiera din utrustning och använda förbrukningsvaror för att maximera din effektivitet. Mötets mekanik: Ta dig tid att förstå och bemästra mekaniken i varje möte. Läs guider, titta på videor och öva på olika strategier för att hitta den bästa metoden för ditt team. Var uppmärksam på bossens mekanik och lär dig hur du undviker eller mildrar hans attacker.
 • Överlevnadsförmåga: Prioritera att hålla dig vid liv genom hela fängelsehålan. Använd skydd, undvik fiendens eld och håll dig nära dina lagkamrater för att få stöd. Vissa moddar och förmågor kan förbättra din överlevnadsförmåga avsevärt, t.ex. modden Protective Light eller Warlock’s Healing Rift. Resurshantering: Hantera dina resurser klokt, inklusive ammunition, granater och supers. Slösa inte tung ammunition på fiender på låg nivå och spara dina supers för avgörande ögonblick. Koordinera med ditt eldteam för att säkerställa en kontinuerlig tillförsel av klot för superenergi. Checkpoint Management: Pit of Heresy Dungeon har checkpoints efter varje möte. Om du har problem med ett visst möte ska du inte vara rädd för att gå tillbaka och försöka igen från den föregående kontrollpunkten. Det kan ge dig en chans att omgruppera, justera strategier eller byta utrustning.

Genom att följa dessa tips och strategier ökar du dina chanser att slutföra Pit of Heresy Dungeon framgångsrikt. Kom ihåg att ha tålamod, anpassa dig till ändrade omständigheter och arbeta tillsammans som ett team. Lycka till, Väktare!

Viktiga funktioner i Pit of Heresy Dungeon

Pit of Heresy Dungeon är en utmanande aktivitet i Destiny 2 som kräver lagarbete och strategi för att erövras. Här är några viktiga funktioner i fängelsehålan som spelare bör vara medvetna om:

Läs också: Hur många Pokémon finns det? En heltäckande guide
 • Flera möten: Fängelsehålan består av flera möten som spelarna måste klara av för att komma vidare. Varje möte innebär unika utmaningar och mekanik som kräver samordning och samarbete. Non-linear Path: Till skillnad från andra aktiviteter i Destiny 2 erbjuder Pit of Heresy Dungeon en icke-linjär väg. Spelarna kan välja vilka möten de vill ta itu med först, vilket möjliggör olika strategier och tillvägagångssätt. Abyssal Champions: I hela fängelsehålan kommer spelarna att stöta på mäktiga Abyssal Champions. Dessa fiender är tuffare än vanliga fiender och kräver speciella strategier för att besegras. Dolda kistor: Pit of Heresy Dungeon är fylld med dolda kistor som erbjuder värdefulla belöningar. Spelare bör utforska miljön och söka efter hemliga vägar för att hitta dessa kistor.
 • Thrallway: En av de mest ökända sektionerna i fängelsehålan är Thrallway. Detta mörka och klaustrofobiska område är fyllt med svärmar av Thralls, vilket kräver att spelarna navigerar försiktigt och använder sina förmågor klokt. Bedrägerimöten: Vissa möten i fängelsehålan involverar bedrägerimekanik, där spelarna måste identifiera och eliminera rätt mål bland en grupp fiender. Kommunikation och snabbt beslutsfattande är avgörande i dessa möten. Final Boss: Slutet av Pit of Heresy Dungeon markeras av ett utmanande möte med bossen. Bossen har flera faser, var och en med sin egen mekanik och förmåga. Spelarna måste samarbeta för att besegra bossen och slutföra fängelsehålan.

För att lyckas navigera i Pit of Heresy Dungeon krävs en kombination av skicklighet, kommunikation och lagarbete. Genom att förstå dessa viktiga funktioner och anpassa sina strategier därefter kan spelarna öka sina chanser att erövra denna utmanande aktivitet i Destiny 2.

VANLIGA FRÅGOR:

Vad är Pit of Heresy-dungeonen i Destiny 2?

Pit of Heresy är en dungeonaktivitet i Destiny 2, som är en utmanande aktivitet för tre spelare som kräver lagarbete och samordning för att slutföras.

Hur får jag tillgång till Pit of Heresy-dungeonen?

För att få tillgång till Pit of Heresy måste du ha Shadowkeep-expansionen för Destiny 2. När du har expansionen kan du komma åt fängelsehålan genom att gå till månen och hitta ingången till fängelsehålan i den södra delen av kartan.

Vilka belöningar kan jag få från Pit of Heresy-dungeonen?

Att slutföra Pit of Heresy kan ge dig olika belöningar, inklusive kraftfull utrustning, förbättringsprismor och en chans att få pulsgeväret “Premonition”.

Finns det några specifika strategier för att besegra den slutliga bossen i Pit of Heresy dungeon?

Ja, det finns flera strategier som kan användas för att besegra den slutliga bossen i Pit of Heresy-dungeonen. En strategi är att utse en spelare som “klotbärare” och låta denne fokusera på att samla in och deponera kloten som faller ner under mötet. En annan strategi är att låta en spelare använda superförmågan Strålningens brunn för att ge teamet en läknings- och skadebuffert. Det är också viktigt att fokusera på att ta ner bossens sköld innan man gör skada, och att se upp för och undvika bossens kraftfulla attacker.

Se även:

comments powered by Disqus

Du kanske också gillar