Hur får du Otto snabbt?

Tips för att låsa upp O.T.T.O snabbt

 1. Krav 2: Koppla upp 3 byggnader.
 2. Krav 3: Uppgradera Cannon Cart till nivå 18.
 3. Krav 4: Uppgradera Mega Tesla till nivå 9.
 4. Krav 5: Uppgradera Battle Machine till nivå 30
 5. Allmänna tips.
 6. Kontrollera dina framsteg.

Hur lång tid tar det att få Otto?

36 dagar om du uppgraderar kontinuerligt men det är inte möjligt eftersom det dagliga bytet i byggarbasen är fixat (beror på dina byggarbastroféer). För att uppgradera till nivå 4 måste du uppgradera Mega Tesla till nivå 9.

Kan du få en 6:e byggare i COC?

För att skaffa din sjätte byggare i clash of clans, du måste skaffa en nivå 5 Otto hut . För att uppnå detta måste du ha vart och ett av följande: a th10 (för att låsa upp byggarbas och byggmästarkoja samt kunna växla upp alla nödvändiga byggnader) en bh9 (för att låsa upp Otto-kojastruktur)

Är det värt att skynda på bygghall för Otto?

Det hjälper dig att öka utbildningen, uppgraderingen, produktionstakten etc under längre tid än bygghallar på nivånivå. Därefter kommer du att få fler arméläger, mer försvarsbyggande, och även om ditt försvar blir lågt på grund av brådska kommer de att hjälpa dig mer än att ha bygghallarna på lägre nivå.

Vad står Otto Hut för?

En fråga postades på Supercell-forumet om vad OTTO står för och Darian, Supercells communitychef svarade med Organizatonal [sic] Tidying Trimmer Organizer, Orbital Tedium Tending Orderly, and Outstanding Tolerable Tributary Oscillator .

Hur låser du upp Otto Hut?

Upplåsning

 1. För att bygga OTTO Hut behöver du först Builder Hall nivå 9;
 2. För att rusta upp de tre byggnaderna behöver du minst en kanon på nivå 7,nivå 10 Archer Tower och nivå 8 Mortar i hembyn, och minst en nivå 4 Double Cannon, nivå 6 Archer Tower och nivå 8 Multi Mortar i Builder Base.

Vad är poängen med Otto-hyddan?

OTTO-hyddan gör det möjligt för byggmästaren att resa till hembyn , medan byggmästarens hydda kommer att göra det möjligt för byggmästaren att resa tillbaka till hembyn. Builder Base.

Vad gör en uppgradering av Otto Hut?

Den ligger inne i OTTO Hut. När väl OTTO-hyddan har uppgraderats till nivå 5 kommer den att tillåta OTTO att ersätta byggmästaren som permanent byggare i byggmästarbasen och låta byggmästaren resa mellan hembyn och byggmästarbasen, för att fungera som en extra byggare i någon av byarna .

YouTube video: Vad står O.T.T.O för i Clash Of Clans?


Ska jag rusa efter Otto Hut?

Ja, på Byggmästarbasen rekommenderar jag att skynda på Byggarhallen . De enda byggnader jag rekommenderar att bygga och uppgradera är de som krävs för att låsa upp nästa Builder Hall-nivå. För att få OTTO Hut nivå 2 måste du rusta upp alla tre typerna av byggnader (Cannon, Archer Tower och Mortar) i din hemby.

Hur låser jag upp byggmästare?

Byggmästarkojan låses upp när OTTO-kojan är byggd och helt uppgraderad efter att uppgifterna har slutförts . Kojan kräver också Rådhus 10, även om detta är ett indirekt krav som härrör från OTTO Hut-uppgraderingarna.

Vad är byggmästaren Otto?

OTTO är byggmästarens senaste uppfinning , en ny byggare tillgänglig på Builder Base. När du väl har låst upp O.T.T.O kommer han att bli en andra byggare på Builder Base.

Hur mycket kostar det för Max Otto Hut?

Byggkostnad 100 000 . Du måste gå upp O.T.T.O Hut i nivå till nivå 5 för att låsa upp ytterligare en byggare. För att uppgradera till nivå 2 måste dubehöver rusta upp en kanon, Archer Tower och en mortel i hembyn.

Vad är en Otto Hut?

Sammanfattning. O.T.T.O Hut är en byggnad olåst på Builder Hall nivå 9 . O.T.T.O Hut gör ingenting när den ursprungligen byggdes, och kommer endast att fungera som en distraktion defensivt då. Den rymmer dock OTTO som bara kan bli aktiv när OTTO Hut uppgraderas till nivå 5.

Hur får man en 5:e byggare i clash of clans?

Hur gör man lås upp 5 byggare gratis

 1. 5 upplåsta byggare.
 2. Att slutföra prestationer belönar dig med ädelstenar.
 3. Hinder kan tas bort för ädelstenar.
 4. En ädelstenslåda.
 5. Säljer en Rune of Dark Elixir för ädelstenar.
 6. Ädelstenar och magiska föremål erbjuds som klanspelsbelöningar.
 7. Ett exempel på en händelse i spelet erbjuder en bok med hjältar och ädelstenar.

Vad är Otto-hyddan till för?

OTTO-hyddan gör det möjligt för byggmästaren att resa till hembyn , medan Byggmästarkojan gör det möjligt för Byggmästare att resa tillbaka till Byggmästarbasen.

Hur får du 500 ädelstenar på clash of clans?

Du kommer att tjäna en prestation för att rensa bort hinder från din by. Efter att ha rensat fem hinder kommer du att tjäna fem ädelstenar. När du tar bort 50 hinder tjänar du tio ädelstenar. När du tar bort 500 hinder tjänar du 20 ädelstenar.

Kan en medledare sparka en medledare i Clash of Clans?

Det korta svaret är, det kan du inte . Endast ledare kan derankera sig själv, inte ens en medledare kan sparka ledaren. Ledaren har mest kraft när det gäller sparkar.